הקמת חברה

חברה הנה ארגון בעל ישות משפטית נפרדת ועצמאית, שמאגד אנשים למען מטרה עסקית משותפת.
החברה היא הדרך העיקרית לקיומה של פעילות עסקית משותפת לאנשים אחדים. קיימות חברות מסוגים שונים, כאשר המשותף לכולן הנו שהן נועדו לשם ביצוע עסקים חוקיים וכשרים.
כאמור, חברה הנה אישיות משפטית עצמאית ונפרד מבעליה. כלומר כשאדם מקים חברה, החברה פועלת באופן נפרד ממייסדה ולמעשה מדובר בשתי אישיות נפרדות לחלוטין.
המייסדים הם בדרך כלל בעלי החברה המחזיקים בחברה באמצעות החזקת מניות בכך ישנה הפרדה כמעט מלאה בין הישות המשפטית של החברה לבין בעלי המניות. אם לדוגמה יש לגורם מסוים טענה או תביעה כלפי החברה, הוא אינו יכול לתבוע את בעלי המניות. הכתובת שלו לכל בעיה היא החברה עצמה.
החברה ובעלי מניותיה הנם שני גורמים שונים לחלוטין. במקרים מיוחדים של הונאה, בית המשפט יאשר את הרמת המסך מעל החברה ויאפשר תביעה ישירה נגד בעלי המניות.
חברה פרטית היא חברה שהונה מוחזק בידי גורם פרטי או מספר מצומצם של בעלים.
במקרים מסויימים, חברה פרטית הופכת לחברה ציבורית כאשר ישנו רצון מצד החברה להציע את מניותיה לציבור הרחב באמצעות הנפקת מניות ראשונית לציבור, ואחר כך קיום מסחר שוטף במניות החברה באמצעות בורסה לניירות ערך.

טיפים בנושא הקמת חברות

בחינת הצורך בהקמת חברה
חשוב להתייעץ עם עורך דין ורואה חשבון טרם הקמת חברה. עורך הדין יבחן את המסגרת המשפטית האם נולד הצורך להקים את החברה, מה הפעילות העסקית המוגדרת, מיהם השותפים.
חשוב להקים מסגרת חוזית מתאימה, אשר תמסד את מערכת היחסים בחברה בין השותפים במקרה שהכל עובד כשורה וגם במקרים שהעסקים משתבשים והם מעוניינים להיפרד.
חשוב כי רואה חשבון יבחן את הכדאיות הכלכלית בהקמת החברה משום העלויות הכספיות הכרוכות בהקמת חברה, הכוללות דוחות שנתיים, ביקורות וכיוצ"ב.

התאמת תקנון מתאים לחברה
חשוב להתאים תקנון מתאים לחברה, אשר יתאים לפעילות העסקית שלה ולמספר בעלי המניות שלה.
יש להבחין בין ניהול החברה על ידי דירקטוריון מנהל, אשר מנהל את החברה באופן שוטף וכן בין בעלי המניות שהנם בעלי החברה.
אסור לייצר מצב בו בעלי המניות משתקים את החברה ומונעים את ניהולה הקבוע והיומיומי.

לייעוץ ראשוני מקצועי חייגו כעת