בשנים האחרונות חלה עלייה תלולה בכמות תביעות לשון הרע והוצאת דיבה המגיעות לבתי המשפט. יש האומרים כי ריבוי עורכי הדין הנו פרמטר משמעותי במקרים אלו ויש האומרים כי סף הרגישות של בני האדם עולה מדי שנה, כך שנוצר עומס רב על בתי המשפט בכל הנוגע לתביעות מסוג זה. כך או כך, חשוב לבחון את הנושא על מנת לדעת מתי יש להגיש תביעת לשון הרע ומתי כדאי להמנע מהגשת תביעה שכזאת. גם המתגונן חשוב שיידע מה סיכוייו בבית המשפט ואם סיכוייו קלושים האם כדאי להתפשר מחוץ לכותלי בית המשפט.

לשון הרע והוצאת דיבה מאוגדים תחת חוק איסור לשון הרע תשכ"ה 1965. החוק מגדיר לשון הרע כאמרה שדבר פרסומה עלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז ולעג מצדם. דבר הפרסום עלול לבזות אדם בשל מעשים או התנהגות ותכונות המיוחסים לו. לפגוע באדם במשרתו, בעסקו במשלח ידו או במקצועו. לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו. הגדרת "הפרסום" של לשון הרע הנה, אם הפרסום היה מיועד לאדם זולת הנפגע והגיע לאותו אדם זולת הנפגע או אם היתה בכתב והכתב עשוי היה להגיע לפי הנסיבות, לאדם זולת הנפגע.

חשוב להבהיר, כי בחוק איסור לשון הרע קיימת האפשרות לתבוע ולקבל פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסך של 50,000 ₪ ובמקרים בהם הוכח כי לשון הרע פורסם בכוונה לפגוע, עד לסך של 100,000 ₪ . יחד עם זאת, תמיד עומדת הזכות לנפגע מלשון הרע, לתבוע את נזקיו אף מעבר לסכום זה, כאשר יהיה הוא מחויב להוכיח את הנזקים שנגרמו לו.

קיימים מקרים והם לא מעטים, בהם אדם הרואה עצמו נפגע מלשון הרע, מבין טרם הגשת התביעה או גרוע מכך, לאחר הגשתה, כי לנתבע עומדות הגנות אשר הן צור איתן כנגד תביעתו. הגנה הראשונה בלשון הרע, תהא הגנת "אמת דיברתי" . כלומר, הפרסום אשר הנו כביכול מהווה לשון הרע, היה אמת והיה בו עניין ציבורי. ההגנה תעמוד אפילו אם לא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי. ההגנה השניה העומדת לנתבע בלשון הרע, הנה הגנת "תום הלב". כלומר אם בשורה של נסיבות הנתבע פעל בתום לב, הדבר יהווה הגנה בתביעה אפשרית. שורת הנסיבות מופיעה בסעיף 15 לחוק איסור לשון הרע ומקצתן הנו כאשר הפרסום היה בהגשת תלונה על הנפגע בלשון הרע, ביקורת על יצירה ספרותית, הבעת דעה על התנהגות הנפגע, היתה חובה חוקית או מוסרית לפרסום, הוא לא ידע או היה חייב לדעת על קיום הנפגע.

אם כן, בבואנו לבחון מקרה של לשון הרע, יש להניח על כף המאזניים, שורה ארוכה של פרמטרים לזכות ולחובה, לפני שאנו מגישים תביעה בנושא לשון הרע או מתגוננים בפני תביעה שכזאת. כך או כך מחויבת בחינה של החוק והפסיקה הענפה בנושא בטרם נקיטת פעולה משפטית. בהצלחה.

לייעוץ ראשוני מקצועי חייגו כעת